Foto

“Эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн” манай эмнэлгээс тодорлоо

2019 оны нийслэлийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч өрх, иргэн”-д шагнал гардуулснаар нийслэлийн хэмжээнд “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” 117, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч өрх” 208, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн” 259 боллоо. Үүнээс Наркологийн эмнэлгийн сэтгэц нийгмийн нөхөн сэргээх кабинетын сувилагч Г.Нямхүү “Эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн”-ээр тодорлоо.