Foto

Дэлхийн АА -гийн хүндэт гишүүн 48 жилийн эдгэрэлттэй яваа Каф хэвтэн эмчлүүлэгчдэд нөлөөллийн уулзалтыг хийлээ.

.