Foto

Наркологийн эмнэлэгт Английн Линкинг Их сургуулийн сэтгэл зүйн тэнхимийн оюутан дадлага хийж байна

Прожект төслийн хүрээнд Английн Линкинг Их сургуулийн сэтгэл зүйн тэнхимийн оюутан Эмили Смит Наркологийн эмнэлэгт танилцах дадлага хийж, туршлага солилцон суралцаж байна.