ДЭМТ-ийн наркологийн эмч, мэргэжилтнүүдэд “4С-сэтгэл заслын эмчилгээний аргачлалыг зааж сургах нь” сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

ДЭМТ-ийн наркологийн эмч, мэргэжилтнүүдэд “4С-сэтгэл заслын эмчилгээний аргачлалыг зааж сургах нь” сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа