ДЭМТ-ийн наркологийн эмч, мэргэжилтнүүдэд “4С-сэтгэл заслын эмчилгээний аргачлалыг зааж сургах нь” сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

ДЭМТ-ийн наркологийн эмч, мэргэжилтнүүдэд “4С-сэтгэл заслын эмчилгээний аргачлалыг зааж сургах нь” сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

“Өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл гутрал” сэдвээр нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан нарт зөвлөгөө мэдээлэл хийлээ.

“Өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл гутрал” сэдвээр нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан нарт зөвлөгөө мэдээлэл хийлээ.