Наркологийн эмнэлэгт Английн Линкинг Их сургуулийн сэтгэл зүйн тэнхимийн оюутан дадлага хийж байна

Наркологийн эмнэлэгт Английн Линкинг Их сургуулийн сэтгэл зүйн тэнхимийн оюутан дадлага хийж байна

"Мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөр"-ийг тэмдэглэж байна.

"Мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөр"-ийг тэмдэглэж байна.

"Мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөр"-ийг тэмдэглэж байна.

"Мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөр"-ийг тэмдэглэж байна.

Наркологийн эмнэлэг иргэдээ сонсъё нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2019 оны 06 сарын 25-ний өдөр өөрийн байранд зохион байгууллаа.

Наркологийн эмнэлэг иргэдээ сонсъё нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2019 оны 06 сарын 25-ний өдөр өөрийн байранд зохион байгууллаа.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах сарын аяны хүрээнд Наркологийн эмнэлэг нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна

Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах сарын аяны хүрээнд Наркологийн эмнэлэг нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна