Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх утас: 18001893 Хүлээн авах утас: 70173985 И-мэйл хаяг: hospital@narkology.ub.gov.mn, narkology.h@gmail.com

Эмнэлгийн Ерөнхий эмч буюу эмнэлгийн дарга Нийслэлийн Засаг дарга болон Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газрын даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, үр дүнгээ дүгнүүлэн тайлагнадаг. Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газартай мэргэжлийн дагуу ажил үүргийн гүйцэтгэлээ хянуулж, удирдлага арга зүйгээр хангагдан ажилдаг.