Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх утас: 18001893 Хүлээн авах утас: 70173985 И-мэйл хаяг: hospital@narkology.ub.gov.mn, narkology.h@gmail.com

Бүх төрлийн мансууруулах бодисуудад донтсон өвчтнүүдэд наркологийн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг нийслэлийн хүн амд үзүүлж хэвтүүлэн эмчилдэг цорын ганц эмнэлэг юм.

1.    Сайн дураараа эмчлүүлэхээр хандсан донтох эмгэгтэй эмчлүүлэгчдэд төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх

2.    Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль журам, стандартуудын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах

3.    Эмчлүүлэгчдэд донтох эмгэгийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, танин мэдэхүй, зан үйлийг өөрчлөх, өвчний дахилтаас урьдчилан сэргийлэх, батжуулах эмчилгээ, хөдөлмөр эмчилгээ, ховс эмчилгээнүүдийг явуулах