Герман улсын ахмад мэргэжилтний холбооны архины шалтгаант эмгэг судлаач доктор Зингер тус эмнэлэг дээр 1 сарын хугацаатай ажиллаж байна

    Герман улсын архины шалтгаант эмгэг судлаач доктор Зингер тус эмнэлэг дээр 1 сарын хугацаатай ажиллаж байна.

    -          Архинд донтох эмгэгийн эмчилгээний удирдамжийг хэрхэн сайжруулах талаар санал солилцох /донтох эмгэгийн шалтгаант панкреатит, ходоод гэдэсний хямрал, зүрх судасны эмгэг/

    -          Архинд донтох эмгэгийн эмчилгээний клиникийн удирдамжийн талаар санал солилцох, хэлэлцүүлэг хийх /донтох эмгэгийн шалтгаант элэгний эмгэг, гепатоз, цирроз/

    -          Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад  сургалт явуулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.