Германы Ахмад мэргэжилтний холбооны Донтох эмгэгийн судлаач, мэргэжилтэн, зөвлөх сэтгэл зүйч Sigrun Ehlers-ийн 2 дах удаагийн сургалт амжилттай боллоо

    Германы Ахмад мэргэжилтний холбооны Донтох эмгэгийн судлаач, мэргэжилтэн, зөвлөх сэтгэлзүйч Sigrun Ehlers урилгаар тус эмнэлэг дээр сарын хугацаатай ажиллаж байна.

    Төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд сургуулиудын донтолтын эмч, сувилагч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан нарт “Донтох эмгэгийн үед хийгдэх Герман улсын сэтгэл заслын эмчилгээний арга аргачлал” сэдэвт 2 дах уулзалт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.