Германы Ахмад мэргэжилтний холбооны Донтох эмгэгийн судлаач, мэргэжилтэн, зөвлөх сэтгэл зүйч Sigrun Ehlers ажиллаж байна

    Германы Ахмад мэргэжилтний холбооны Донтох эмгэгийн судлаач, мэргэжилтэн, зөвлөх сэтгэлзүйч Sigrun Ehlers урилгаар тус эмнэлэг дээр сарын хугацаатай ажиллаж байна.

    2018 оны 09 сарын 14-нөөс 15-ны хооронд Төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд сургуулиудын донтолтын эмч, сувилагч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан нарт “Донтох эмгэгийн үед хийгдэх Герман улсын сэтгэл заслын эмчилгээний арга аргачлал” сэдэвт уулзалт сургалтыг явууллаа.