Ажилчдын дунд спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа

    МУ-ын Засгийн Газрын “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус эмнэлгийн биеийн тамирын багаас нийт ажилчдын дунд спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа.