“Мансуурлаас сэргийлье” сэдэвт сургалтыг дүүргүүдийн сэтгэц наркологийн кабинетийн эмч, ажилчдад зохион байгууллаа

    Мансууруулах, эм сэтгэц идэвхт бодисын талаарх мэдлэгийг дэшлүүлэх зорилгоор “Мансуурлаас сэргийлье” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн 9 дүүргийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нарт зохион байгууллаа.