“Ёс зүй харилцаа хандлага” аяны хүрээнд ажилчдын дунд АХА тэмцээн зохион явууллаа

    Эмнэлгийн мэргэжилтний “Ёс зүй харилцаа хандлага” сэдэвт 2 сарын аянг зохион байгуулж аяны хүрээнд нийт ажилчдын дунд танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг зохион байгуулж их эмч Д.Эрдэнэбулган түрүүллээ.