Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харьяа саатуулах байрны эмч нарт “Мэдлэгээ түгээцгээе” сургалтыг НЭМГ-тай хамтран 02.16-нд зохион байгууллаа
    Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харьяа саатуулах байрны эмч нарт “Мэдлэгээ түгээцгээе” сургалтыг НЭМГ-тай хамтран 02.16-нд зохион байгууллаа.

    Тус сургалтанд НЭМГ-ын мэргэжилтэн Л.Батцэцэг, Д.Энхтүвшин, Хууль эрх зүйн ерөнхий мэргэжилтэн М.Цэрэнбат, СЭМҮТ-ийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн К.Елена, донтолтын төсгийн их эмч С.Мөнхтуяа, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш Б.Жаргал болон Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын харьяа нэгж, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс, тасаг, төвийн саатуулах байрны эмч нар болон Наркологийн эмнэлгийн эмч нар оролцлоо.