Цахим эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлгөөн боллоо
    Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийн талаар баримтлах бодлого, эрх зүйн орчинг сайжруулах, салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, салбарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоог хангаж эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор эрүүл мэндийн салбарын нийт мэдээлэл технологийн ажилчдын нэгдсэн зөвлөлгөөн болж тус эмнэлгийн мэдээлэл технологийн ажилчин оролцлоо.