Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтан албан хаагчдад сургалт хийлээ

    2016 оны 11 сарын 18-ны өдөр тус эмнэлгийн Их эмч Б.Гэрэлчимэг, Б.Алтанбагана нар гадаад сургалтын хүрээнд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар “Архинд донтох өвчин”, “Ажлын байрны стресс” нийт 120 албан хаагчдад сургалт явуулж, архины хэрэглээний талаарх AUDIT асуумж авлаа.