Наркологийн эмнэлэг ахмад ажилчдаа хүлээн авлаа
    Наркологийн эмнэлгийн ажилчид ахмад эмч, ажилчдаа хүлээн авлаа. Мөн Монголын Эрүүл Мэндийн ажилтны Үйлвэрчний эвлэлийн холбооны 90 жилийн ойн медалийг ахмад ажилчиддаа гардуулан өглөө.