Сэтгэлийн баяр баясгалан-сэтгэцийн эрүүл мэнд сургалт

    -                         МУИС-ийн “Байгал-Эх” лицей ахлах сургуулийн сурагчдад “Дэлгэцийн болон ухаалаг утасны донтолт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Сэтгэлийн баяр баясгалан-сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдвээр ЭТҮА-ны дарга Д.Чулуунболор, сэтгэл зүйч Ю.Энх-Амгалан, их эмч М.Гансүх нар сургалт зохион байгууллаа.