ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ АРГА ЗҮЙН САН

  Нэр

  Агуулга

  Зохиогчийн нэр

  Огноо

  1

  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, аюулгүй байдал, стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах нь

  Наркологийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад хэрэглэсэн аргуудын үр дүнгээс

  Д.Гантөмөр

  Д.Ганбат

  Б.Оюунчимэг

  Н.Дэмидмаа

   

  2010 он

  2

  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, аюулгүй байдал, стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах нь

  Наркологийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын өнөөгийн байдал

  Д.Гантөмөр

  Г.Бэрцэцэг

  Ц.Даваасүрэн

  Б.Гэрэлчимэг 

   

  2011 он

  3

  Архинд донтсон өвчтөний бие хүний авир араншингийн хувийн онцлогууд

  Архинд донтсон өвчтөний бие хүний авир араншингийн хувийн онцлогуудыг сэтгэц судлалын шинжилгээний аргуудар тодорхойлох нь

  Наркологийн

  эмнэлэг

  2012 он

  4

  Архи тамхи ба сэтгэц идэвхт бодисын хэрэглээг шалгах тандалт асуулга

  Асуумж судалгаа авах арга зүй

  Б.Оюунчимэг

  Д.Чулуунболор

  2013 он

  5

  Мансууралгүй ирээдүй

   

  Б.Оюунчимэг

  Д.Гантөмөр

  2014 он

  6

  Эмчилгээний сэтгүүл

   

  Д.Гантөмөр

  Д.Ганбат

  Г.Бэрцэцэг

  Ч.Даваасүрэн

  2014 он

  7

  Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд

  Бага жинтэй нярай төрөхөд нөлөөлөх зарим эрсдэлт хүчин зүйлс, ажил мэргэжлээр судалсан дүнгээс

  Х.Нурсаби

  Г.Энхжаргал

  2015 он

  8

  Өрхийн анагаах ухааны тулгамдсан асуудлууд

  Өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд тамхины хэрэглээ болон дам тамхидалтанд өртдөг байдал, хүүхдүүдийн тамхины талаарх мэдлэг хандлагыг тодорхойлохоор хийгдсэн судалгаа

  Г.Энхцэцэг

  Д.Сүнжидмаа

  С.Ичинхорлоо

  Д.Оюунчимэг

  2015 он

  9

  Өрхийн анагаах ухааны тулгамдсан асуудлууд

  Архины хамаарлыг илрүүлэх зарим аргуудыг харьцуулан судлах нь

  О.Юмчмаа

  Д.Аззаяа

  Б.Энхмаа

  2015 он

  10

  Алхам урагш 2015

  Бага жинтэй нярайн тархалт болон 2009-2013 оны төрөлтийн байдлыг судалсан дүнгээс

  Х.Нурсаби

  Г.Энхжаргал

  2015 он

  11

  Өсвөр үеийнхэнд өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөө

  Зөвлөгөө өгөх арга техник

  Б.Оюунчимэг

  Д.Чулуунболор

  2015 он