Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр эмнэлэг
    Аяны хүрээнд эмнэлгийн гадна фасад, захиргааны хэсгийн коридорыг засварлан, будаж, хүлээн авах хэсэгт телевиз, сандал зэргийг шинээр байрлуулж үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах тав тухтай орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна..