Эрхэм зорилго
    Донтох эмгэг судлаачдын чадварлаг баг хамт олон Нийслэлийн хүн амд донтох эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ үйлчилгээг дэлхийн жишигт нийцүүлэн, стандартын дагуу чанартай, өндөр хариуцлага хяналтын дор үзүүлнэ.