Эмчилгээний тасаг

  Манай хамт олны эрхэм зорилго: Нийслэлийн хүн амд донтох эмгэгийн оношлогоо эмчилгээ, үйлчилгээг стандартын дагуу чанартай өндөр хариуцлага хяналтын дор үзүүлнэ.

  Бидний уриа: Инээмсэглэн угтаж, эелдгээр үдье

  Эмчилгээний тасаг нь эмч-5, эм зүйч-1, халдвар судлаач-1, био-анагаахын мэргэжилтэн-1, сувилагч-8, туслах сувилагч-1, асрагч-5 ажилтантай.

  Эмчилгээний тасагт:

  • ·         Хүлээн авах яаралтай тусламжийн нэгж
  • ·         Нийгэм хамт олонд тулгуурласан сэтгэц нийгмийн нөхөн сэргээх кабинет харьяалагддаг.

  Тасгийн үйл ажиллагаа:

  • Донтох эмгэгтэй хүмүүсийг хэвтүүлэн хордлого тайлах, сэтгэл засах эмчилгээ (бүлгээр, ганцаарчилсан)
  • Амбулаторын үзлэг
  •  Нөхөн сэргээ
  •  Судалгаа шинжилгээ
  • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сургалт сурталчилгаа(ЕБС, их дээд сургуулийн оюутан залуус, аж ахуй нэгж, албан байгууллагууд) явуулдаг.