Сувилахуйн нэгжийн дарга: О.Юмчмаа

    Клиникийн түвшинд ажиллаж буй эмнэлгийн дунд мэргэжилтний хөгжлийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, сувилахуйн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэхэд мэргэжил арга зүйгээр удирдан чиглүүлж ажиллах.

    Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд бусад алба, нэгжүүдийг татан оролцуулах, шаардлага тавих, хамтран ажиллах, захиргааны зөвлөлд асуудал дэвшүүлэх, уламжлах.