Даргын мэндчилгээ

  Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэн, эрүүл энх аз жаргалыг хүсье

   

  Нийслэлийн хүн амд Донтох эмгэг (архи, тамхи, хар тамхи, эмийн хараат байдал, зан үйлийн донтох эмгэгтэй) үйлчлүүлэгчдийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр хүлээн аван хэвтүүлэн эмчлэх, сэтгэц нийгмийн сэргээн засах тусламжийг төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн чиглэлээр үзүүлдэг тусгай чиг үүрэгтэй төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

  Тус эмнэлэг энэ чиглэлээр Нийслэлийн хэмжээнд эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг цорын ганц байгууллага юм.

  Манай улсын насанд хүрсэн иргэдийн 51.2% нь архийг байнга хэтрүүлэн хэрэглэдэг ба 1997 онд 10000 хүнд 6,4 хөдөөд 2,4 байсан бол 2006 онд 10000 хүнд 13,6 болж нэмэгдсэн тоо баримт байдаг.

  Өнөөгийн нийгмийн байдалд ажилгүйдэл, ядуурал, бухимдал их байгаатай холбоотойгоор залуучуудын дунд Донтох эмгэгийн өвчлөл жилээс жилд нэмэгдэж байна.

  Та манай эмнэлгийг зорин ирж энэ эмгэгээсээ салах шийдвэр гаргасан бол эмнэлгийн дотоод дэг журмыг чанд мөрдөн, сэтгэлийн тэсвэр тэвчээр гарган эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн заавар зөвлөгөөг даган эмчилгээгээ бүрэн төгс хийлгэвэл эмчилгээ үр дүнтэй болно.

   Хүндэтгэсэн: Наркологийн эмнэлгийн дарга, Клиникийн профессор, Тэргүүлэх зэргийн эмч Б.Оюунчимэг.