• Өргөдөл гомдлын мэдээ

             МУ- ын Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22 ны өдрийн “Иргэдийн гомдол саналыг хүлээн ...

  • Талархал

    Хэвтэн эмчлүүлэгч Б-ээс ирсэн талархал