• Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга нарын 2016 оны гэрээг эхний хагас жилээр үнэлсэн үнэлгээгээр Наркологийн эмнэлгийн да...

  • НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр өсвөр үеийнхэнд өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний интерактив хөтөлбөрийг боловсруулахад Наркологийн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд оролцлоо.

    НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр өсвөр үеийнхэнд өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний интерактив хөтөлбөрийг боловсруулахад Наркологийн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнү...

  • Эмнэлгийн ажилчдын баярын хуралд оролцлоо.

    2016.08.09-ны өдөр Тусгаар тогтнолын ордонд НЭМГ-ын харьяа байгууллагын нийт эмч эмнэлгийн ажилчдын баярын хурал боллоо. Наркологийн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн...