• Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийх ажлын хүрээнд

    Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд нийт эмнэлгийн эмч ажилчдад тарваган тахлын хувцас хэрэгслийг өмсгөх видео хичээл үзүүл...

  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга нарын 2016 оны гэрээг эхний хагас жилээр үнэлсэн үнэлгээгээр Наркологийн эмнэлгийн да...