• Монголын Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн сувилахуйн мэрэгшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 3 жилийн төслийн хүрээнд манай эмнэлэгтэй хамтран ажиллахаар хоёр дахь уулзалтаа хийлээ.

    Монголын Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн сувилахуйн мэрэгшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 3 жилийн төслийн хүрээнд  манай эмнэлэгтэй хамтран ажиллахаар хоё...

  • Монголын ахмадын академийн хүндэт тэмдгээр шагнуулав.

    Наркологийн эмнэлгийн дарга Д.Ганбат, их эмч Ц.Эрдэнэбулган, бясалгал иогийн багш Нацагдорж нар Монголын ахмадын академийн хүндэт тэмдгээр 2019 оны 01 сарын...