• Удирдамж, загвар батлах тухай

  МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

  Огноо: 2012/08/07/ Дугаар: 274 Улаанбаатар хот

  Удирдамж, загвар батлах тухай

  Монго...

 • Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.8 дахь заалт, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.9 дэх заалт, Статистикийн ту...