• Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын манлайлагч байгууллага, шилдэг ажилтнууд өргөмжлөл хүртлээ.

  Нийслэлийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт нийслэлийн  эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч ажиллагсдыг урамшуулах ажлыг жил бүр з...

 • Эмч нарын баяр

  Эмч нарын баяр

 • Наркологийн эмнэлэг 2017 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдлээ.

  Наркологийн эмнэлэг 2017 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдлээ.

 • Хөдөлмөрийн яармаг 2015

  Наркологийн эмнэлгээс 2015 оны 05 сарын 15-нд Үйлдвэрчний соёлын төв өргөөнд зохион байгуулагдсан “Хөдөлмөрийн яармаг 2015”-д тус эмнэлгийн хүний нөөцийн ал...