• Дэлхийн мансууралтай тэмцэх ажлын хүрээнд Онол практикийн бага хуралд оролцлоо.

    Дэлхийн мансууралтай тэмцэх Олон улсын өдрийн хүрээнд 16-р бага хурлыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэм...

  • “Дотоод хяналт – Таны төлөө” аян

    Наркологийн эмнэлгийн дарга 2015 оныг “Дотоод хяналт”-ын жил болгон зарласантай холбогдуулан мөн дотоод хяналтаа чанаржуулан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг са...