• Шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээн авлаа.

  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хуваарилалтын дагуу Наркологийн эмнэлэг ...

 • Бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийв

  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн “Журамд нэмэлт , өөрчлөлт оруулах тухай” 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын биелэлтийг хангах ажлыг эрчимж...

 • Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа.

  Наркологийн эмнэлгийн хамт олон Дэлхийн мансууралтай тэмцэх ажлын хүрээнд Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулан үйлчлүүлэ...

 • Дэлхийн мансууралтай тэмцэх ажлын хүрээнд Онол практикийн бага хуралд оролцлоо.

  Дэлхийн мансууралтай тэмцэх Олон улсын өдрийн хүрээнд 16-р бага хурлыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэм...