• Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын 9 дүгээр дунд сургууль

  Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын 9 дүгээр дунд сургуулийн 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд “Тамхины хор хөнөөл” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.2015...

 • Лабораторын оношлогоо түүний ач холбогдол

  Наркологийн эмнэлгийн лабораторын их эмч Х.Төгсбилэг лабораторын оношлогоо түүний ач холбогдлын талаар нийт эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зох...

 • Наркологийн эмнэлгийн 2015 оны хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Нийслэл хотын наркологийн эмч нарын хамтарсан сургалтыг 3 сарын 26-нд эмнэлэг өөрийн байрандаа зохион байгууллаа

  Наркологийн эмнэлгийн 2015 оны хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Нийслэл хотын наркологийн эмч нарын хамтарсан сургалтыг 3 сарын 26-нд эмнэлэг өөрийн байрандаа...

 • “НАРКОЛОГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ДОНТОХ ЭМГЭГИЙН СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД СУВИЛАГЧИЙН ОРОЛЦОО” сургалт

  Наркологийн эмнэлэг “НАРКОЛОГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ДОНТОХ ЭМГЭГИЙН СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД СУВИЛАГЧИЙН ОРОЛЦОО...