• Тамхиа хаях зургаан

    Тамхи гэж юу вэ? Тамхи гэдэг нь татах, зажлах, үнэрлэх зэргээр хэрэглэгддэг, мансууруулах нөлөөтэй, хараат байдал үүсгэх чадвартай никотин хэмээх бодис агуу...